Makija? to co?, bez czego ma?o która kobieta rozwa?y?aby wyj?cie z domu. Wi?kszo?? pa? nawet planuj?c krótk? wizyt? w supermarkecie dba o to, by przed wyj?ciem na?o?y? pewn? ilo?? makija?u. Nie ma w tym absolutnie niczego z?ego. Jeste?my przecie? kobietami, w ka?dej z nas znajdzie si? odrobina pró?no?ci oraz potrzeby wygl?dania jak najlepiej w ka?dej sytuacji. Dodatkowo makija? jak ma?o co potrafi doda? nam pewno?ci siebie, która przejawia si? w sposobie naszego poruszania, mówienia czy te? w mimice twarzy. Delikatne wyeksponowanie naszych atutów oraz zakrycie niedoskona?o?ci sprawia, ?e ka?da kobieta czuje si? doskonale.

W dzisiejszych czasach dost?pny jest wyj?tkowo szeroki wachlarz ró?nego rodzaju kosmetyków do makija?u. Poszczególne firmy wr?cz prze?cigaj? si? w tworzeniu coraz to nowych artyku?ów, których zadaniem jest wyeksponowanie naszych kobiecych zalet. Jak nie pogubi? si? podczas zakupów w ka?dej drogerii? Dzi? przedstawiamy makija?owy niezb?dnik, czyli to, co powinno znale?? si? w kosmetyczce absolutnie ka?dej kobiety.

Przede wszystkim podk?ad. Pozwoli on na wyrównanie kolorytu naszej cery oraz zakrycie drobnych niedoskona?o?ci, takich jak przebarwienia. Pami?tajmy jednak, ?e podk?ad nie powinien s?u?y? nam do maskowania niewielkich krostek czy te? si?ców pod oczami – od tego jest korektor. Zwró?my równie? uwag? na idealne dobranie koloru podk?adu do naszej karnacji, tak, aby unikn?? efektu maski.

Roz?wietlacz. Nieprzespana noc, zdenerwowanie, zbyt du?a ilo?? kofeiny – wszystkie te czynniki odciskaj? si? na naszej twarzy, wywo?uj?c zm?czenie. Odpowiednio zastosowany roz?wietlacz sprawi, ?e nasza buzia b?dzie promienia?a.

Tusz do rz?s. Oczy to jeden z najwi?kszych atutów ka?dej kobiety. Nie zapominajmy o ich podkre?leniu! O ile nie polecamy u?ywania jaskrawych kredek czy te? cieni do powiek na przyk?ad do pracy, to o tuszu wr?cz nie wolno nam zapomina?. Brunetkom polecamy tusze czarne, blondynkom i paniom z rudymi w?osami proponujemy wypróbowanie tuszu o barwie br?zowej. nike air max schwarz