Randka to wa?ne wydarzenie w codziennym ?yciu ka?dej kobiety. Niewa?ne, czy spotykamy si? z m??czyzn? po raz pierwszy czy te? jest to romantyczna kolacja z naszym wieloletnim partnerem. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e ka?da z nas chcia?aby w tej sytuacji wygl?da? jak najkorzystniej. Nie dlatego, by spodoba? si? m??czy?nie – a przynajmniej nie takie powinny by? nasze motywy – tylko po to, by spodoba? si? samej sobie. Elegancka, dobrze dopasowana do naszej figury sukienka, nowe buty, perfekcyjny makija? – wszystko to sprawia, ?e czujemy si? pewne siebie, co przejawia si? w naszym zachowaniu, a nawet w sposobie poruszania si?. Warto pami?ta?, ?e makija? na randk? mo?e zdecydowanie ró?ni? si? od tego, który na?o?ymy do pracy lub te? na spotkanie z rodzin?. Makija? na randk? mo?e by? wyra?niejszy i bardziej kusz?cy. Przede wszystkim powinien jednak sprawia?, ?e poczujemy si? w nim jak najlepiej.

Jaki powinien by? makija? na randk?? Oto kilka wskazówek.

Pami?tajmy, by dopasowa? go do naszej karnacji. Innych odcieni kosmetyków u?yj? delikatne blondynki, po inne si?gn? osoby rude, dla których charakterystyczna jest jasna cera, niekiedy pokryta piegami, a inne kosmetyki odpowiednie b?d? dla brunetek o ?niadej cerze.

Zadbajmy o zatuszowanie wszystkich niedoskona?o?ci. To przecie? nasza noc, wi?c powinny?my czu? si? perfekcyjnie, prawda? Warto zatem zadba? o zakup najlepszego korektora oraz podk?adu, który usunie z naszej twarzy oznaki zm?czenia, stresu czy te? niewyspania. Je?li zainwestujemy dodatkowo w roz?wietlacz, mo?emy mie? pewno??, ?e nasza cera b?dzie wygl?da?a jasno i promiennie.

Podkre?lmy oczy. To przecie? w?a?nie w nie b?dzie zerka? nasz partner, podczas rozmowy. Je?eli posiadamy tusz, który pogrubia, wyd?u?a i równocze?nie podkr?ca rz?sy – to dobra okazja, by go u?y?. Mo?emy równie? wykorzysta? zalotk?, która da nam doskona?y efekt podkr?cenia rz?s.

Zosta?y jeszcze usta. Na randk? ?mia?o mo?emy na?o?y? czerwon? pomadk?. Pami?tajmy jednak, by jej odcie? dopasowa? do naszej cery. nike air max thea schwarz