Vichy to francuska firma za?o?ona w 1931 roku specjalizuj?ca si? w produkcji naturalnych dermokosmetyków. Obecnie jest jedn? z marek koncernu kosmetycznego L’Oréal.


Vichy to marka o d?ugiej tradycji i stale rozwijaj?cym si? zapleczu naukowo-badawczym. Dermokosmetyki francuskiego producenta tworzone na bazie bogatej w sole mineralne i oligoelementy wody termalnej z uzdrowiska Vichy ciesz? si? du?ym uznaniem w?ród dermatologów i kosmetologów na ca?ym ?wiecie. Nasycona minera?ami woda termalna zawdzi?cza swoj? wyj?tkowo?? w?drówce przez krystalicznie czyste wn?trza wulkanów w rejonie Owernii. Jej szczególne dzia?anie zosta?o udowodnione przez szereg testów przeprowadzonych pod kontrol? dermatologiczn? na próbie osób o ró?nych rodzajach skóry – nawet skórze bardzo wra?liwej. Kosmetyki na bazie wody termalnej s? hipoalergiczne, dlatego mog? by? stosowane bez ogranicze?.


Jak wykaza?y badania woda termalna doskonale ?agodzi podra?nienia i pomaga wzmocni? naturalne mechaniczny obronne skóry, stymuluj?c odbudow? komórek.


W asortymencie Vichy znajdziemy produkty przeznaczone do kompleksowej piel?gnacji skóry cia?a (NUTRIEXTRA., IDEAL BODY), twarzy (IDÉALIA, WODA TERMALNA, NORMADERM, PURETÉ THERMALE, LIFTACTIV, AQUALIA THERMAL, NUTRILOGIE, NEOVADIOL) – z uwzgl?dnieniem potrzeb cery wra?liwej, starzej?cej si? oraz problematycznej – oraz w?osów (DERCOS). Producent rozszerzy? rodzin? dermokosmetyków o preparaty chroni?ce skór? przed dzia?aniem promieni s?onecznych, przedwczesnym starzeniem si? oraz przebarwieniami – Capital Soleil. W gamie produktów przeciws?onecznych znajdziemy m.in. krem przeciws?oneczny i piel?gnacyjny po opalaniu, mleczko br?zuj?ce, sprej do opalania oraz mleczko do opalania (tak?e dla najm?odszych). Równie? kobiety szukaj?ce kosmetyków umo?liwiaj?cych wykonanie perfekcyjnego makija?u znajd? co? dla siebie – z my?l? o nich stworzono lini? preparatów Dermablend daj?cych mo?liwo?? intensywnego korygowania istniej?cych przebarwie?. Podk?ady i pudry doskonale matuj? skór?, nie zatykaj?c przy tym porów; mo?na je stosowa? wraz z innymi kosmetykami piel?gnacyjnymi do skóry.
nike air max thea damen